İC Sebepleri

Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)

İC Sebepleri

İnterstisyel Sistit Oluşum Sebebi 

İnterstisyel Sistit rahatsızlığının sebepleri tam olarak bilinmemekle birlikte, bir teoriye göre mesanedeki yaralanmanın tekrar eden antibiyotik kullanımının sonucu olabileceği ileri sürülmektedir. Bir diğer teoriye göre, İnterstisyel Sistit asidik idrar sebep olduğu ve belirtilerinin hafifletilebileceği bir hastalıktır. Bu ağrılı durumun kaynağı bir kenara bırakılacak olursa, İnterstisyel Sistit’in tüm vakalarda mesane dokusu onarımının yetersiz kaldığı ve idrar yolunda kronik iltihap oluşumuna yol açan bir rahatsızlık olduğu görülmüştür.